Celkem 0 položek
0 Kč

Můžu na ryby v období karantény?

18.03.2020

Hromadí se dotazy, zda rybáři můžou k vodě a pokud ano, je to zodpovědné?

Co říká zákon:

„Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 0:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky,” stojí v dokumentu... Materiál dále vyjmenovává výjimky z tohoto ustanovení. Mezí ně patří i pobyt v přírodě.

Vyjádření Ministerstva Zemědělství:

've věci výkonu rybářského práva po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215

Ministerstvo zemědělství na základě dotazů veřejnosti sděluje následující:

Výkon rybářského práva:

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.


Můj pohled na danou situaci:

Když jsem pročítal různé portály na momentální situaci s dotazy: 'Můžu jet v období karantény na ryby?', tak mě nemile překvapila reakce lidí, kteří často vulgárně a ostře napadali uživatele s těmito dotazy. Chápu. Současná situace je kritická a všem se do hlavy vtlouká, ať zůstanou doma a ať nic pár dní nevymýšlí. A je to samozřejmě ve spoustě situacích správně. Pojďme si ale říct fakta a selským rozumem rozvést, zda je v pořádku jet na ryby.

Fakt:
Zákon ohledně výletu do přírody udělil výjimku. Je to v pořádku? Zaměřme se pouze na otázku rybaření...

Můj názor je, že ano. Má to ale svá opatření, které je potřeba dodržet. Kdo jezdí na ryby ví, že je to jedna z nejlepších izolací od lidí. Je to v podstatě taková přírodní karanténa - naprosto funkční. Člověk, který je na rybách a dodrží pár zásad rozhodně neohrožuje sebe, ani někoho dalšího.

Zásady, jak se chovat na rybách:

-Jeďte ideálně sami, nebo maximálně s jedním 'blízkým' parťákem, se kterým jste běžně ve styku, přítelkyní,...
-Vybírejte místa, kde máte klid a nepřicházíte do styku s ostatními rybáři
-I na rybách dodržujte poctivě hygienu
-Mějte u sebe roušky, pokud byste museli z nějakého důvodu přijít do kontaktu s někým dalším-chráníte tím sebe i ostatní.
-Nenavštěvujte se mezi okolními rybáři
-Pokud je na daném revíru víc lidí, dodržujte rozestupy mezi sebou aspoň 15m.

Myslím, že všechny zásady byly všem rozumným lidem jasné už dávno. Buďte k sobě ohleduplní a neurážejme se navzájem. U všeho, co v těchto chvílích děláte, přemýšlejte selským rozumem a věci správně vyhodnocujte.

Zdroje:
DOKUMENT: Usnesení vlády k zákazu volného pohybu osob, odst. I., písmeno h)
rybsvaz.cz/beta/index.php/119-vseobecne/625-informace-ministerstva-zemedelstvi?fbclid=IwAR3Ubw_p4imrsszQKAgrPj9Bed_cneG0ailpANS-5Lyx7zOQ-Jcget4giUU

Autor článku: Vojtěch Lacina, majitel rybářských potřeb RosCarp.